خبر

توزیع افطاری و جیره غذایی به همزمان با شهادت امیرالمومنین علی (ع)