خبر

برگزاری مراسمِ معنوی جشن نیمه شعبان به نیت سلامتی مددجویان کودک ونوجوانِ"موسسه خیریه مهرآفرین گروس"