خبر

اهدای صندلی و میز تحریر به مددجوی رشته نقشه کشی با همت خیرین موسسه خیریه مهرآفرین گروس