خبر

اهدای صد بسته افطاری توسط زن و شوهر خیر و نیک اندیش مصادف با میلاد کریم اهل بیت امام حسن علیه السلام به منظور توزیع بین خانواده های نیازمند