خبر

کنسرت شب گذشته🎼 گروه موسیقی ساز کهن🎼 در سینما آزادی و اعلام حمایت هنرمندان از 🕊مددجویان موسسه خیریه مهرآفرین گروس🕊 مهرشان مستدام.