خبر

🍀موسسه خیریه مهرآفرین گروس🍀, [۰۳.۰۸.۱۷ ۰۲:۰۴] [ Photo ] فرا رسیدن سالروز ولادت حضرت شمس الشموس و انیس النفوس, غریب الغربا و معین الضعفا, ضامن آهو و امام مهربانی ها, پیشاپیش فرخنده باد. @mhrafarin_charity