خبر

🍀موسسه خیریه مهرآفرین گروس🍀, [۲۱.۰۸.۱۷ ۱۸:۳۱] 🎈 گاهي مهرباني توسط دست‌هاي كوچكي انجام مي‌شود كه صاحبش دلي بزرگ دارد. مهرباني كوچك و بزرگ نمي‌شناسد. "دانش آموزان عزیز دیارمان گروس سرافراز میتوانند در صورت عدم استفاده از کتب کمک درسی سال گذشته خود، آن را برای استفاده دانش آموزان و دوستان دیگرشان تقدیم موسسه خیریه مهر آفرین گروس کنند." ما چشم انتظار یاری شما مهربانان هستیم. مهرتان مستدام 🌺موسسه خیریه مهرآفرین گروس 🌺 🍀مهرتان مستدام🍀 @Mhrafarin_charity