خبر

بانوانی که در راستای کار آفرینی به کاشت زعفران علاقه مندند می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به موسسه خیریه مهرآفرین گروس مراجعه نمایند.