خبر

🍀موسسه خیریه مهرآفرین گروس🍀, [۱۹.۰۹.۱۷ ۲۲:۲۴] صحبت هاي جناب اقاي دكتر ذوالفقارنسب در خصوص بنياد ، كردستان و عضو افتخاري شدن ايشان 👇👇👇