خبر

🍀موسسه خیریه مهرآفرین گروس🍀, [۲۸.۱۰.۱۷ ۱۳:۰۷] [ Photo ] کتاب 📚 دورن خویان بشارنه و📚 به زبان کردی گروسی تالیف همشهری گرانقدر جناب آقای مازیار حسنعلی ☘️در اقدامی فرهنگی و خداپسندانه ایشان سود حاصل از فروش کتاب ها را به خیریه مهرآفرین گروس اهدا می نمایند.