خبر

🍀موسسه خیریه مهرآفرین گروس🍀, [۰۷.۱۱.۱۷ ۰۹:۵۳] [ Photo ] 🌺اهدای یک دستگاه بخاری گازی توسط خیر گرانقدر بیجاری به خانواده یکی از مددجویان موسسه مهرآفرین گروس🌺 مهرتان مستدام @Mhrafarin_charity