خبر

انتخاب جناب آقای پوریا عمولر بازیکن تیم جوانان موسسه مهرآفرین گروس را در استعدادیابی تیم امید گروس جهت شرکت در لیگ برتر استان