پروژه

اهدای یک دستگاه کپسول اکسیژن ساز به صورت امانت به نوجوان مبتلا به ناراحتی ریوی