پروژه

بسته بندی و توزیع 200 بسته جیره غذایی خشک (برنج روغن،رب،ماکارونی،قند و شکر)