پروژه

توزیع 20 بسته جیره غذایی اهدایی خیرین به مناسبت روز پدر توسط☘️ موسسه خیریه مهرآفرین گروس☘️