پروژه

اهدای یک دستگاه کامپیوتر با همت خیرین موسسه خیریه مهرآفرین گروس به مددجوی دبیرستانی رشته نقشه کشی