پروژه

🌺اهدای یک دستگاه اجاق گاز به خانواده نیازمند توسط خیر نیک اندیش بیجاری و موسسه مهرآفرین گروس🌺