پروژه

🌺اهدای کتاب های تخصصی کنکور و کتاب های داستان توسط چند دانش آموز و خانواده های خیر به مدارس روستا و دانش آموزان مددجوی موسسه خیریه مهرآفرین گروس🌺