پروژه

🍀اهدای یک دستگاه لپ تاپ به دانشجوی مددجو موسسه خیریه مهرآفرین گروس توسط خیر گرانقدر سرکار خانم الوندی