پروژه

اهدای 40 تخته پتو و 70 متر موکت اهدایی خیرین نیکوکار موسسه خیریه مهرآفرین گروس به هموطنان زلزله زده استان کرمانشاه که امشب تحویل مرکز جمع آوری سپاه و جهت ارسال بارگیری شد.