پروژه

موسسه خیریه مهرآفرین گروس☘️ در نظر دارد ,با توجه به نیاز مُبرم 👈کودکان و نوزادان👉در مناطق زلزله زده,به ارسال کمک های فوری از قبیل اقلام ذیل مبادرت نماید: