پروژه

اهدای یک دستگاه لپ تاپ به دانش آموز مددجوی رشته کامپیوتر اهدایی خیر گرانقدر سرکار خانم الوندی