پروژه

اهدای 10 بسته جیره غذایی نذر اربعین توسط خیر گرانقدر بیجاری به مددجویان موسسه خیریه مهرآفرین گروس